Villa Buitenlust

Logeeropvang

VB0329

Bij Villa Buitenlust is iedereen welkom, ook Amsterdammers bij wie de thuissituatie veel vraagt, bijvoorbeeld door zorgtaken of spanningen binnen het gezin. Deze Amsterdammers kunnen in Villa Buitenlust terecht voor een kort verblijf. Om even op te laden in de natuur, of deel te nemen aan leuke en ontspannende activiteiten die Villa Buitenlust biedt, zoals yoga, tuinieren, kunst maken of wandelen. Een plek om bij te tanken dus, dicht bij huis. Op deze manier willen we preventieve zorg bieden. Zorg die bijdraagt aan zelfredzaamheid en mogelijke overbelasting kan voorkomen.

 

Logeeropvang

Logeeropvang (kortdurend verblijf) betekent dat je tijdelijk bij een zorgaanbieder of in een logeerhuis verblijft. In dit bij Villa Buitenlust van De Regenboog Groep.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor logeeropvang bij Villa Buitenlust:

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je staat ingeschreven in Amsterdam en woont hier ook.
  • Logeren in Villa Buitenlust is onderdeel van een groter plan van aanpak.
  • Door te verblijven in Villa Buitenlust wordt het jouw netwerk tijdelijk ontlast.
  • Of je bent zelf een mantelzorger en hebt last van overbelasting.
  • Je bent zelfredzaam en kan zelfstandig in Villa Buitenlust verblijven zonder begeleiding.

Aantal dagen

Je kan maximaal vier dagen per week logeren van maandag tot vrijdag met een maximaal van 42 nachten in een jaar.

Aanmelden via verwijzers

Aanmeldingen voor de logeeropvang in Villa Buitenlust gaan via Eva de Rooij d.m.v het verzenden van een e-mail naar info@villabuitenlust.com. Aanmeldingen kunnen alleen gedaan worden door verwijzers (huisarts, psycholoog, Samen Doen, OuderKindTeam, Jellinek, De Regenboog Groep, GGZ).

In de e-mail die je stuurt zet je in elk geval je naam, telefoonnummer en de organisatie van de verwijzer. Villa Buitenlust neemt na aanmelding contact op met de verwijzer voor het maken van (vervolg)afspraken.

INSCHRIJVEN

Op de hoogte blijven?

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF